Olika varianter av roulette

fdxcju2

Roulette är ett spel som idag finns i hela världen. När spelet först spred sig så var det inte ovanligt att reglerna ändrades något på olika platser och detta har gjort att det idag finns flera olika varianter av spelet. Man brukar tala om att det finns en amerikansk och en europeisk variant av det populära spelet och dessa skiljer sig åt på ett par punkter. På många casinon finns bägge dessa varianter att tillgå, men vad skiljer dem egentligen åt?

Olika antal siffror
En av de största skillnaderna mellan det europeiska och amerikanska roulettehjulet är att antalet siffror skiljer sig åt. På det europeiska hjulet kan du spela på siffrorna 1 till 36 och likaså kan du på det amerikanska. Men istället för en nolla så finns det på det amerikanska hjulet två stycken nollor, en enkelnolla (0) och en dubbelnolla (00). Dessa två fält har samma roll och ger vinst till huset om kulan hamnar här. Det faktum att det finns två sådana fält på hjulet gör att huset ökar sina chanser att vinna, samtidigt som dina odds att vinna minskar något. Enkelnollan och dubbelnollan är placerade rakt över ifrån varandra på hjulet, vilket gör att det finns en nolla i närheten av samtliga nummer.

En sidohistoria till det hela är att det under 1800-talet till och med fanns roulettehjul med hela tre nollor i Amerika. Förutom detta hade hjulet endast 28 siffror att spela på, vilket gjorde att huset hade betydligt bättre odds att vinna. Dock gick man ganska snart tillbaka till endast två nollor, då många spelare valde bort spelet på grund av dess höga odds för att förlora.

Siffrornas placering
Som vi redan nämnt så placeras de två nollorna strategiskt på varsin sida på det amerikanska hjulet. Men även övriga siffror är placerade utefter ett specifikt mönster på det amerikanska hjulet. Här är siffrorna placerade i par mittemot varandra. Siffran 1 ligger rakt över från siffran 2 och siffran 3 ligger rakt över från siffran 4 och så vidare. På det europeiska hjulet är siffrorna istället slumpmässigt utplacerade och går inte i något mönster utöver att varannan siffra är röd och varannan är svart.

Oddset för huset
Om du spelar på det amerikanska roulettehjulet så kommer huset ha en större chans att vinna på grund av det extra fältet med en dubbelnolla. Huset har här 5,26% chans att vinna, medans den endast är 2,70% om du väljer det europeiska hjulet. Så ur din synpunkt som spelare så gynnas du av att spela på det europeiska hjulet istället för det amerikanska.